Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowej dotyczącej Orange Polska S.A. środkami komunikacji elektronicznej.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie głosowych i tekstowych informacji handlowych, w szczególności o treści marketingowej, dotyczącej wyżej wskazanych kategorii podmiotów, również z użyciem automatycznych systemów wywołujących lub za pośrednictwem innych środków komunikacji elektronicznej.

Wyślij